About ME

ในปัจจุบันนี้แฟชั่นมีส่วนสำคัญเข้ามาในชีวิตประจำวันของเรามาก ลองนึกดูกันน่ะจ๊ะว่าถ้าเราตามยุคตามสมัยไม่ทันเราจะเข้าสังคมอย่างไร ไหนจะเพื่อนเราอีกที่จะคอยนินทราเราในเรื่องแฟชั่น จึงทำให้แฟชั่นเข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก